ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. De overeenkomst tussen Arno Splinter Sport Events en de jeugdspeler treedt in werking als het aanmeldingsformulier ingevuld is en de 1e proeftraining goed bevallen is.

 

2. De contributie moet voldaan zijn voor dinsdag na de 1e proeftraining.

 

3. Een voetbalreeks bestaat uit 10 trainingen. Er zijn 3 reeksen per jaar. 1e reeks van september tot november, 2e reeks van december tot maart en de 3e reeks van april tot juli.

 

4. Instroom is in nader overleg mogelijk. De hoogte van het lesgeld wordt bepaald door het aantal trainingen dat de speler tegoed heeft.

 

5. Arno Splinter Sport Events stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiele schade in welke vorm dan ook.

 

6. Arno Splinter Sport Events stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De voetbalschool is tevens niet aansprakelijk voor een al ontstane blessure(s) en/of al aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

 

7. Bij ziekte of andere afwezigheid afmelden per mail bij de trainer.

 

8. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

 

9. Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht. (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziekte van het kind)

 

10. Indien de training door omstandigheden niet door kan gaan, zal deze ingehaald worden in het vrije weekend of op een dan nog te bepalen datum.

 

11. De spelers zijn verplicht om in de kleding van Peuter/Kleutervoetbal te trainen. Het tenue wordt verstrekt door Arno Splinter Sport Events. Alleen tijdens de proefles draagt het kind eigen kleding.

 

12. Arno Splinter Sport Events maakt regelmatig foto’s en video-opnames tijdens de trainingen. Deze zijn bedoeld voor promotie, opleiding en training. Hier kan geen bezwaar tegen gemaakt worden.